معنی اسم مرضیه

پسندیده، مرضی

ریشه اسم مرضیه

فراوانی اسم مرضیه

در حال حاضر ۸۲ نفر در گهواره با نام مرضیه ثبت نام شده اند.