معنی اسم ملاحت

حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین بودن

ریشه اسم ملاحت

فراوانی اسم ملاحت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ملاحت ثبت نام شده اند.