معنی اسم مهراوه

مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + اوه( پسوند شباهت)

ریشه اسم مهراوه

فراوانی اسم مهراوه

در حال حاضر ۷۰ نفر در گهواره با نام مهراوه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهراوه

داستانی نداره...یهویی اسم انتخاب کردم همونم گذاشتم🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😝😝😝
مامان مهراوه