معنی اسم مهستی

مه(فارسی، ماه) + سیتی(عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو

ریشه اسم مهستی

فراوانی اسم مهستی

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مهستی ثبت نام شده اند.