معنی اسم مهلقا

مه لقا، مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد

ریشه اسم مهلقا

فراوانی اسم مهلقا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام مهلقا ثبت نام شده اند.