معنی اسم مهناز

آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد

ریشه اسم مهناز

فراوانی اسم مهناز

در حال حاضر ۳۹ نفر در گهواره با نام مهناز ثبت نام شده اند.