معنی اسم مهیاره

آن که از ماه دست بند دارد

ریشه اسم مهیاره

فراوانی اسم مهیاره

تا کنون کسی با نام مهیاره در گهواره ثبت نام نکرده است.