معنی اسم میخک

گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید، و صورتی

ریشه اسم میخک

فراوانی اسم میخک

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام میخک ثبت نام شده اند.