معنی اسم میشا

همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است

ریشه اسم میشا

فراوانی اسم میشا

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام میشا ثبت نام شده اند.