معنی اسم مینودخت

دختر آسمانی، دختر بهشتی

ریشه اسم مینودخت

فراوانی اسم مینودخت

تا کنون کسی با نام مینودخت در گهواره ثبت نام نکرده است.