اسم دختر با م

نام معنی نام جزییات
مرسانا <p>مرسانا با تلفظ /Mer.sā.nā/ و املای Mersana نامی... مشاهده
مهرسا <p>نام مهرسا با تلفظ /Mehrsā/ مرکب است از دو واژه... مشاهده
محیا زندگی، حیات مشاهده
ماهور نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی مشاهده
مریم گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیس... مشاهده
ملیکا گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان ک... مشاهده
مهسا مانند ماه، زیبا مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
ملورین در بلورین - رویه شفاف مشاهده
مهنا گوارا و خوش مشاهده
ملینا <p>نام دخترانه ملینا دارای تلفظ /Meli.nā/ و املا ل... مشاهده
محدثه مؤنث محدث، گوینده سخن، مشاهده
مبینا مبین(عربی) + ا(فارسی) آشکارا مشاهده
مهلا دوستانه، آهسته مشاهده
معصومه مؤنث معصوم، بی گناه و پاک مشاهده
مارال آهو،زیبا مشاهده
مائده خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
ملیسا بادرنگبویه مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
مطهره مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه مشاهده
مهدیه مؤنث مهدی،عروس مشاهده
محنا <p>اسم دخترانه محنا با تلفظ/Mohanā/ و املا Mohana... مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
مهدا اول شب ، قسمتی از شب مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
مها سنگی مانند بلور، یاقوت کبود مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
مایا در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بها... مشاهده
ماندانا عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و هم... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
موژان موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حا... مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
محیصا رستگار شده ، پاک و آمرزیده(به فتح میم) مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
مونا منا،امیدها مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
مرضیه پسندیده، مرضی مشاهده
مهربان دارای محبت و عاطفه مشاهده
مهدخت دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است مشاهده
مروا پهلوی فال نیک و دعای خیر مشاهده