معنی اسم نادیه

ندادهنده ، صدا کننده ، مؤنث نادی

ریشه اسم نادیه

فراوانی اسم نادیه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام نادیه ثبت نام شده اند.