معنی اسم ناردانا

ناردانه

ریشه اسم ناردانا

فراوانی اسم ناردانا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ناردانا ثبت نام شده اند.