معنی اسم نارسیس

لاتین از یونانی، نرگس، نام جوانی زیباروی در اساطیر یونان که وقتی صورت خود را در آب دید عاشق خود شد و در آب پرید و غرق گشت و تبدیل به گل نرگس گردید

ریشه اسم نارسیس

فراوانی اسم نارسیس

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام نارسیس ثبت نام شده اند.