معنی اسم نجمه

مؤنث نجم،ستاره

ریشه اسم نجمه

فراوانی اسم نجمه

در حال حاضر ۸۰ نفر در گهواره با نام نجمه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نجمه

من میخاستم اسم نجمه جون رومدینه بزارم البته قبل به دنیا اومدنش وقتی به دنیا اومد پدر نجمه اسرار کرد فقط همین اسم ومنم راضی کرد دیگ اصلا به اسم نجمه فکر هم نکردم ولی قسمت بود دیگ
مامان نجمه
سلام من دخترم وقتی توشکمم پنج ماهه بود به فکر اسمش افتادم وچون اسم دختربزرگم نرگس است واسم مادر صاحب الزمان وبه همین دلیل اسم این دخترم هم نجمه یعنی اسم مادر امام رضا گذاشتم وخیلی به هم میان😍
مامان نجمه
سلام من وقتی دانشجو بودم دوست داشتم اسم دخترم را درنا بگذارم و خدا را شکر بعد از ازدواجم بچه اولمون دختر شد و با موافقت همسر اسم دخترمون را درنا گذاشتیم.بعد از اون دخترم دوست داشت که یه بچه دیگه داشته باشیم و وقتی فهمید من باردارم گفت اگه خواهر بود اسمش را میگذاریم درسا و اگه برادر بود اسمش بشه برنا ، که البته باباش بین دانا و برنا دودل بود ولی بلاخره درنا تونست بابا را قانع کنه و اسم پسرمون شد برنا
مامان برنا
سلام من وقتی دانشجو بودم دوست داشتم اسم دخترم را درنا بگذارم و خدا را شکر بعد از ازدواجم بچه اولمون دختر شد و با موافقت همسر اسم دخترمون را درنا گذاشتیم.بعد از اون دخترم دوست داشت که یه بچه دیگه داشته باشیم و وقتی فهمید من باردارم گفت اگه خواهر بود اسمش را میگذاریم درسا و اگه برادر بود اسمش بشه برنا ، که البته باباش بین دانا و برنا دودل بود ولی بلاخره درنا تونست بابا را قانع کنه و اسم پسرمون شد برنا
مامان برنا
سلام من وقتی دانشجو بودم دوست داشتم اسم دخترم را درنا بگذارم و خدا را شکر بعد از ازدواجم بچه اولمون دختر شد و با موافقت همسر اسم دخترمون را درنا گذاشتیم.بعد از اون دخترم دوست داشت که یه بچه دیگه داشته باشیم و وقتی فهمید من باردارم گفت اگه خواهر بود اسمش را میگذاریم درسا و اگه برادر بود اسمش بشه برنا ، که البته باباش بین دانا و برنا دودل بود ولی بلاخره درنا تونست بابا را قانع کنه و اسم پسرمون شد برنا
مامان برنا
اسم دختر به نظر من باید لطیف باشه. غزل هم به معنی شعر عاشقانه لطافت داره و من و پدرش هم که اصلا از اسمهای عجیب غریب جدید خوشمون نمیومد و باهم روی این اسم به توافق رسیدیم.
مامان غزل