معنی اسم نسا

زنان، نام سوره ای در قرآن کریم

ریشه اسم نسا

فراوانی اسم نسا

در حال حاضر ۷۳ نفر در گهواره با نام نسا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نسا

سلام ما اسم نسا رو وقتی که یه ماه به دنیا اومدنش مونده بود انتخاب کردیم نسا از نام اصیل وریشه ی عربی است که به معنای حمد و ستایش ومدح ذکر شده است همچنین نسا به معنی زنان و نام چهارمین سوره ی قرآن کریم است .
مامان نسا