معنی اسم نسرین

گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه های نرگس است

ریشه اسم نسرین

فراوانی اسم نسرین

در حال حاضر ۴۷ نفر در گهواره با نام نسرین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نسرین

ما وقتی فهمیدیم که جنین دختره چون اسم دختر بزرگتر مون نیلوفر هست میخواستیم یه اسمی باشه که به اسم خواهرش بخوره برای همین خانواده هامون خیلی پیشنهاد اسم میدادن ولی خودم از اولش گفته بودم که اسمش رو نسرین میگذاریم با وجود این همه پیشنهاد اسمی من به خاطر اسم گل بودن نیلوفر خواستم دومی هم اسم گل باشه و همون شد که خودم از اول انتخاب کرده بودم بالاخره نسرین شد
مامان نسرین