معنی اسم نینا

زیبایی، خوش اندامی و ظرافت

ریشه اسم نینا

فراوانی اسم نینا

در حال حاضر ۵۲ نفر در گهواره با نام نینا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نینا

زیبایی و ظرافت و خوش اندامی
مامان نینا