معنی اسم هدسه

همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است

ریشه اسم هدسه

فراوانی اسم هدسه

تا کنون کسی با نام هدسه در گهواره ثبت نام نکرده است.