معنی اسم هنیا

به فتح ه ، گوارا باد ، نوش باد

ریشه اسم هنیا

فراوانی اسم هنیا

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام هنیا ثبت نام شده اند.