معنی اسم هوردخت

دختری زیبا چون خورشید

ریشه اسم هوردخت

فراوانی اسم هوردخت

تا کنون کسی با نام هوردخت در گهواره ثبت نام نکرده است.