معنی اسم هوری

نور خورشید

ریشه اسم هوری

فراوانی اسم هوری

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام هوری ثبت نام شده اند.