معنی اسم واله

عاشق بی قرار، شیفته و مفتون

ریشه اسم واله

فراوانی اسم واله

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام واله ثبت نام شده اند.