معنی اسم وحیده

مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر

ریشه اسم وحیده

فراوانی اسم وحیده

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام وحیده ثبت نام شده اند.