معنی اسم وریشه

درخشش، برق

ریشه اسم وریشه

فراوانی اسم وریشه

تا کنون کسی با نام وریشه در گهواره ثبت نام نکرده است.