معنی اسم وسمه

ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید

ریشه اسم وسمه

فراوانی اسم وسمه

تا کنون کسی با نام وسمه در گهواره ثبت نام نکرده است.