معنی اسم ویرو

نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین

ریشه اسم ویرو

فراوانی اسم ویرو

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ویرو ثبت نام شده اند.