معنی اسم پادمیرا

جاویدان ، نگهدارنده عشق ، نگهبان مهر

ریشه اسم پادمیرا

فراوانی اسم پادمیرا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام پادمیرا ثبت نام شده اند.