معنی اسم پارلا

درخشنده و نورانی

ریشه اسم پارلا

فراوانی اسم پارلا

در حال حاضر ۷۸ نفر در گهواره با نام پارلا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پارلا

تو دوران سخت بارداری چون استراحت مطلق بودم کارم شده بود فقط کتاب خوندن یه روز ی کتابی که میخوندم اسم شخصیتش پارلا بود رسیدم ب این اسم همون لحظه خیلی ب دلم نشست آخه دختر منم درست مثل معنی اسمش درخشان ترین دارایی منه
مامان پارلا