معنی اسم پرشنگ

قطره های آب که پاشیده می شود

ریشه اسم پرشنگ

فراوانی اسم پرشنگ

تا کنون کسی با نام پرشنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.