معنی اسم پرنا

پرنیان

ریشه اسم پرنا

فراوانی اسم پرنا

در حال حاضر ۴۵ نفر در گهواره با نام پرنا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پرنا

من و همسرم از زماني كه متوجه شدم باردار هستم اسم دختر و پسر انتخاب ميكرديم تا اينكه متوجه شديم بچمون دختره ديگه فقط دنبال اسم دختر بوديم و برامون مهم بود كه اسمي انتخاب كنيم كه هم معني خوبي داشته باشه هم تك باشه تا وقتي هم كه بزرگ شد همه فقط با اون اسم دخترم و بشناسن. من اسم دخترم و گذاشتم پرنا و از معني ناز و لطيف خيلي خوشم اومد
مامان پرنا