معنی اسم پرندیس

نرم و لطیف چون پرند

ریشه اسم پرندیس

فراوانی اسم پرندیس

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام پرندیس ثبت نام شده اند.