معنی اسم پری

در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئی که گاه خود را نشان می دهد و با جمالش انسان را فریفته خود می کند

ریشه اسم پری

فراوانی اسم پری

در حال حاضر ۷۹ نفر در گهواره با نام پری ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پری

ما از اول ازدواج اسم پری رو انتخاب کردیم و اسم دخترم در واقع شاه پری هستش به معنی عنبر
مامان پری