معنی اسم پری تاج

پری(موجودی بسیار زیبا) + تاج ، سرآمد پریان

ریشه اسم پری تاج

فراوانی اسم پری تاج

تا کنون کسی با نام پری تاج در گهواره ثبت نام نکرده است.