معنی اسم پولک

دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزیین لباس به کار می رود ، فلس ماهی که روی بدن ماهی را پوشانده است

ریشه اسم پولک

فراوانی اسم پولک

تا کنون کسی با نام پولک در گهواره ثبت نام نکرده است.