معنی اسم پونه

گیاهی معطر از خانواده نعناع

ریشه اسم پونه

فراوانی اسم پونه

در حال حاضر ۱۲۱ نفر در گهواره با نام پونه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پونه

از وقتی باردار شدم احساس کردم بچم دختره اسم پونه رو خیلی دوست داشتم و خودم انتخاب کردم چون مثل گل پونه هم زیباست هم معطر
مامان پونه