معنی اسم پونه

گیاهی معطر از خانواده نعناع

ریشه اسم پونه

فراوانی اسم پونه

در حال حاضر ۹۸ نفر در گهواره با نام پونه ثبت نام شده اند.