معنی اسم چهراب

دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب

ریشه اسم چهراب

فراوانی اسم چهراب

تا کنون کسی با نام چهراب در گهواره ثبت نام نکرده است.