معنی اسم چیلانه

درخت عناب

ریشه اسم چیلانه

فراوانی اسم چیلانه

تا کنون کسی با نام چیلانه در گهواره ثبت نام نکرده است.