معنی اسم ژالانه

گیاهی زیبا و خودرو

ریشه اسم ژالانه

فراوانی اسم ژالانه

تا کنون کسی با نام ژالانه در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا