معنی اسم ژالانه

گیاهی زیبا و خودرو

ریشه اسم ژالانه

فراوانی اسم ژالانه

تا کنون کسی با نام ژالانه در گهواره ثبت نام نکرده است.