معنی اسم ژالین

شعله آتش

ریشه اسم ژالین

فراوانی اسم ژالین

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام ژالین ثبت نام شده اند.