معنی اسم ژربرا

گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به رنگهای صورتی تا سرخ

ریشه اسم ژربرا

فراوانی اسم ژربرا

تا کنون کسی با نام ژربرا در گهواره ثبت نام نکرده است.