معنی اسم کبرا

کبری،بزرگ، کبیر

ریشه اسم کبرا

فراوانی اسم کبرا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام کبرا ثبت نام شده اند.