معنی اسم کریمه

مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند

ریشه اسم کریمه

فراوانی اسم کریمه

تا کنون کسی با نام کریمه در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم کریمه

من امام رضاروخیلی دوست داشتم‌.بخاطرلین گذاشتم..خیلیم توبارداریم اذیت بودم نذرکردم ساام بیادبزاررضا
مامان Reza
ایرانی بودنش ارایایی
مامان آریو