معنی اسم کشم

نام دختر فرهاد پادشاه اشکانی

ریشه اسم کشم

فراوانی اسم کشم

تا کنون کسی با نام کشم در گهواره ثبت نام نکرده است.