معنی اسم کلثوم

نام یکی از دختران حضرا علی (ع)

ریشه اسم کلثوم

فراوانی اسم کلثوم

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام کلثوم ثبت نام شده اند.