معنی اسم کمانه

منسوب به کمان

ریشه اسم کمانه

فراوانی اسم کمانه

تا کنون کسی با نام کمانه در گهواره ثبت نام نکرده است.