معنی اسم کیاندخت

دختری از نسل شاهان

ریشه اسم کیاندخت

فراوانی اسم کیاندخت

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام کیاندخت ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم کیاندخت

از زمانی که نوجوان بودم همیشه دوست داشتم دختری با نام زیبا وآریایی کیاندخت داشته باشم وقتی که باردار بودم یقین داشتم که دختری در وجودم در حال رشد است
مامان کیاندخت