معنی اسم کی بانو

بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند

ریشه اسم کی بانو

فراوانی اسم کی بانو

تا کنون کسی با نام کی بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.