معنی اسم گلال

عبیر سرخ

ریشه اسم گلال

فراوانی اسم گلال

تا کنون کسی با نام گلال در گهواره ثبت نام نکرده است.