معنی اسم گلی

منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل

ریشه اسم گلی

فراوانی اسم گلی

در حال حاضر ۱۱۷ نفر در گهواره با نام گلی ثبت نام شده اند.